Professor Ted Azarmi's Forum

Guest


Author Topic: Nikkei_Conclusion_Nathalia Baigorria  (Read 252 times)

Offline nbaigorr

  • Super Hero
  • ****************
  • Posts: 22
Nikkei_Conclusion_Nathalia Baigorria
« on: June 23, 2019, 09:19:14 pm »
Dear Prof. Azarmi,

attached is the conclusion for the Nikkei case.

Kind regards,

Nathalia Baigorria